DOMAINE BRUSSET

Vinařství Domaine Brusset se nachází v srdci jižního vinohradu Cotes du Rhone v malebné vesničce Cairanne. André Brusset začal pěstovat víno v oblasti Cairanne v roce 1929 ve věku necelých 20 let. Brzy se stal respektovaným vinařem a byl zakládajícím členem Cave de Cairanne Cooperative. Vinařství s vlastním sklepem zakládá v roce 1947. V té době hospodařil na 13 hektarech vinic v katastru obce Cairanne. Od té doby již třetí generace Brussetů pokračuje v pěstování a výrobě vlastních vín pod značkou Brusset. V pěstování a výrobě vín se po všechny generace snoubí tradiční know-how a inovativní přístupy. V roce 1966 se k Andrému připojuje jeho syn Daniel. V roce 1972 dochází k rozšíření sklepů instalací betonových tanků. V roce 1986 koupil Daniel Brusset 40 hektarů půdy v apelaci Gigondas na strmých vápencových svazích Dentelles de Montmirail.
Tyto pozemky mají na rozdíl od mnoha jiných pozemků v oblasti Dentelles, které jsou orientovány na sever nebo na severozápad, ideální orientaci na jihovýchod. Nicméně přeměna těchto pozemků na hodnotné vinice vyžadovala mnoho práce, hlavně ve vybudování teras. Dnes je zde 19 hektarů nádherných vinic.V roce 1989 se ke svému dědovi a otci připojuje nejmladší z rodiny Laurent Brusset. V roce 1999 je otevřen nový sklep s nerezovými tanky a původní sklep Andrého Brusseta je používán pro zrání již hotových vín. V témže roce zakladatel vinařství André Brusset umírá. Na jeho počest vyrábí vinařství ve výjimečných ročnících víno ze starých vinic nazvané Domaine Brusset • CAIRANNE HOMMAGE À ANDRÉ BRUSSET. Dnes vinařství hospodaří na více než 70 hektarech vinic v následujících apelacích Gigondas, Cairanne, Rasteau, Côtes-du-Rhône a Ventoux.

© 2021 by Wine Man s.r.o.